Idź do treści

Nabrzeże portowe

Przedsiębiorstwo Delta ma w posiadaniu czynne nabrzeże portowe o długości 200 metrów, na którym można prowadzić zarówno rozładunki jak i załadunki towarów na jednostki pływające. Aby ułatwić transport towarów w obrębie nabrzeża i hal firma Delta oferuje klientom 5 wózków widłowych o udźwigu od 3 do 6 ton, a także 8 suwnic o udźwigu od 5 do 50 ton. W ofercie firmy jest również możliwość wodowania oraz wykonania drobnych prac konserwacyjnych na jednostkach pływających.

Zobacz całą galerię

W dniu 1 września 2009 roku Wiceministrowie Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej Andrzej Kremer i Władimir Titow złożyli podpis na umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o żegludze po Zalewie Wiślanym. Umowa ta opisuje warunki żeglugi statków polskich i rosyjskich po Zalewie Wiślanym, oraz zasady przekraczania polsko-rosyjskiej granicy państwowej na tym zbiorniku. Dzięki temu porozumieniu drogą wodną można wypłynąć z portu do Zalewu Wiślanego, skąd można wypłynąć na Morze Bałtyckie, lub płynąc drogą śródlądową dostać się do portów w Trójmieście.

Kontakt

Dane adresowe:

ul. Niska 6, 82-300 Elbląg

delta@delta.elblag.pl

(+48) 512 418 281

Formularz kontaktowy